Det stora projektet går mot sitt slut

Sedan den 20 augusti pågår resningen av torndelarna till de nio turbinerna i den fjärde och sista etappen av Blaiken vindkraftpark. När parkens samtliga 99 turbiner är i drift blir Blaiken en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga förväntade produktionen blir drygt 700 GWh motsvarar den årliga elanvändningen i cirka 161 500 lägenheter.

Högtryck råder

Nu råder högtryck i arbetet på site och entreprenörerna arbetar så hårt de förmår för att hinna klart innan vintern och snön kommer. Att prata om snö mitt i sommaren känns lite abstrakt, men det är inte så många månader bort innan de första flingorna visar sig på Blaikfjället.

Båten från Kina är på väg mot Skelleftehamn med torndelar och den beräknas anlända i början av augusti. De flesta av vägarna är körbara för tyngre fordon. Nu arbetar vi för fullt med fundamenten som måste vara färdiga (betongen behöver några veckors brinntid) innan vi kan börja montera torndelarna på dem. Montaget planeras starta den 8 augusti.

Etapp 4 har kommit igång med besked

Projektet har nu kommit igång med större arbeten på site. Dongfang är nästan klar med tillverkningen av torn och övriga delar och i slutet av månaden kommer materialet att lastas på båt för skeppning till Skelleftehamn. Det beräknas anlända i månadsskiftet juli/augusti. Peab, som har civilentreprenaden, har påbörjat sina arbeten och har gjort klart skogsavverkningen. Nu anlägger de vägar och planer i rasande takt och har även påbörjat arbeten med fundamenten.

Härnäst sker montage av förankringskorgarna för fundamenten, färdigställande av anslutningsvägar till samtliga fundament samt start av ledningsdragning.

Sida 1 av 1512345...1015...Sista »